Nov
7
A GAMIFICACIÓN CHEGOU A ESCOLAS NIETO

Os escape room educativos estanse levando a cabo porque conlevan unha serie de ventaxas e aprendizaxe:

-Promociona a colaboración e o traballo en equipo.

-Desenrola a habilidade para resolver problemas.

-Mellora a competencia verbal.

-Plantexa retos ante os que se debe preservar.

-Constrúe pensamento deductivo.

-Os participantes aprenden a traballar baixo presión.

-Os alumn@s son @s que lideran a súa aprendizaxe.

Entre outras moitas máis ventaxas.

A gamificación está no ámbito educativo e cada vez dunha maneira máis notoria, trátase dunha metodoloxía moi motivadora para o alumnado, e fai que as aprendizaxes sexan máis significativas.

© Escolas Nieto 2020